محصولات - جستجو
آونگ بالستیک

آونگ بالستیک در تشریع مسایل مربوط به‎ ‎نظریه برخورد‎ ‎مورد استفاده قرار می‌گیرد.

بررسی اثر هال (نمونه خارجی)
بررسی اثر هال در فلزات مختلف مانند مس و آلومینیوم و تنگستن  به کار می رود


دستگاه بررسی اثر هال
شامل:منیع تغذیه 10 آمپری، مولتی متر بسیار دقیق،تسلامتر لوترون،و دستگاه اثر هال


میز نیرو

بررسی تعادل جسمی که تحت تاثير چند نيروی متقاطع قرار گرفته است(در حالت هاي مختلف) و تعيين برآيند نيروها
وسايل آزمايش : ميز نيرو ،نخ ، وزنه با جرم هاي مختلف 
اینورتر


CARSPA CAR1.6KU

CARSPA CAR1000U
CARSPA CAR800U
اینورتر
CARSPA CAR500U
اینورتر
CARSPA CAR300U
اینورتر
برند: carspa
مدل : p1500u
اینورتر
برند : CARSPA
مدل : P1000
اینورتر
برند: carspa
مدل : p600
اینورتر
مدل : P400U
برند :  Carspa
اینورتر
برند: ep
مدل: SHIXXX-12
اینورتر
برند: ep
مدل: SHIXXXX-22
کنترل شارژر
برند : ep solar
مدل: Tracer1210A
کنترل شارژر
برند: ep solar
مدل: LS0512E
کنترل شارژر
برند : ep solar
مدل: TRACER3210A
کنترل شارژر
مدل : VS3024A
کنترل شارژر
برند : ep solar
مدل: LS0512R
کنترل شارژر
برند: ep solar
مدل : VS4548BN
کنترل شارژر
برند : ep solar
مدل: VS4524BN
کنترل شارژر
  برند : ep solar
مدل : LS3024B
کنترل شارژر
مارک : ep solar
مدل: LS1024B 
کنترل شارژر
مارک : ep solar
مدل : vs6048bn
پنل خورشیدی
Models: YL25C-18b
پنل خورشیدی
برند : yingli solar
مدل : YL10C-18B
کنترل شارژر
مدل : VS1024A
کنترل شارژر
Model : LS0512EU