سنسور نوری یا پراکسیمیتی یا مادون قرمز
سنسور نوری یا پراکسیمیتی یا مادون قرمز

سنسور نوری یا پراکسیمیتی یا مادون قرمز

قیمت: ٤٩٠,٠٠٠ ریال
موضوع: قطعات > ماژول ها
تلفن سفارش: 02166097685

اضافه به سبد خرید

سنسور نوری یا پراکسیمیتی یا مادون قرمز