محصولات - ابزار دقیق و اندازه گیری - تجهیزات اندازه گیری
سرعت سنج باد
سرعت سنج باد با پراب سر خود
مدل LM-81AM
سرعت سنج باد
سرعت سنج باد با سنسور گرمایی ، فلومتر 
مدل YK-2004AH
باد سنج
مدل    YK-2005AM
سرعت سنج ، فلومتر و ترمومتر
مولتی متر
مولتی متر رومیزی  RDM-2705 VICTOR
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ گودویل دیجیتال مدل GDS1052U
اسیلوسکوپ
اسیلوسکوپ آنالوگ MOS-620CH   MATRIX
بادسنج
دستگاه بادستج پره فلزی 
مدل YK-80AM 
ساخت کمپانی لوترون تایوان
فلومتر و سرعت سنج باد
فلومتر و سرعت سنج باد  بصورت قابل حمل 
مدل AM-4206M 
سرعت سنج باد ، رطوبت سنج ، ترمومتر
قابلیت ها
سرعت سنج باد ، رطوبت سنج ، ترمومتر
مدل AM-4205A
مدل AM-4200

واتمتر
واتمتر لوترون DW-6163
میگر
میگر VICTOR
1 کیلو ولت و 2000 مگا اهم
میگر
میگر دیجیتال 2500V مستک مدل MS5205
میگر
میگر دیجیتال 1000V مدل MS5203
کلمپ آمپرمتر
کلمپ آمپرمتر  DC/AC Good will
کلمپ آمپرمتر
کلمپ آمپرمتر HIOKI جربان متناوب مدل 10-3280