محصولات - ابزار دقیق و اندازه گیری - تجهیزات اندازه گیری - بادسنج
سرعت سنج باد
سرعت سنج باد با پراب سر خود
مدل LM-81AM
سرعت سنج باد
سرعت سنج باد با سنسور گرمایی ، فلومتر 
مدل YK-2004AH
باد سنج
مدل    YK-2005AM
سرعت سنج ، فلومتر و ترمومتر
بادسنج
دستگاه بادستج پره فلزی 
مدل YK-80AM 
ساخت کمپانی لوترون تایوان
مدل AM-4200