محصولات - ابزار دقیق و اندازه گیری - تجهیزات اندازه گیری - گوناگون
میگر
میگر VICTOR
1 کیلو ولت و 2000 مگا اهم
میگر
میگر دیجیتال 2500V مستک مدل MS5205
میگر
میگر دیجیتال 1000V مدل MS5203