فلومتر و سرعت سنج باد
فلومتر و سرعت سنج باد

فلومتر و سرعت سنج باد


مشخصات فنی سرعت سنج - فلومتر:
محدوده اندازه گیری سرعت : 0.4~35.00m/s
محدوده اندازه گیری دما : 0~60C
واحدهای اندازه گیری :
 سرعت سنج: m/s , ft/ min , km/h , mile/h , knots
 فلو : CMM(m^3/min),CFM(ft^3/min)
دارای حافظه
نمایش MIN/MAX
قابلیت اتصال به PC توسط کابل RS-232 و USB  نرم افزار مربوطه
دارای پروانه فلزی برای محیط های گرم