ترانسمیتر لرزش و ارتعاش
ترانسمیتر لرزش و ارتعاش

ترانسمیتر لرزش و ارتعاش

قیمت: ٠ ریال
موضوع: ابزار دقیق و اندازه گیری > سنسورها
تلفن سفارش: 02166097673

اضافه به سبد خرید

Description
VIBRATION TRANSMITTER       
Model : TR-VBT1A4      
* Range : 200 m/s2, 200 mm/s
* Output : 4 to 20 mA, DC.        
* Power : 90-260 ACV.