سرعت سنج باد ، رطوبت سنج ، ترمومتر
سرعت سنج باد ، رطوبت سنج ، ترمومتر

سرعت سنج باد ، رطوبت سنج ، ترمومتر


HUMIDITY/ANEMOMETER METER, + type K/J
Model : AM-4205A
* Anemometer : 0.4 to 25.0 m/s. m/s, ft/min., km/h, mile/h, knots, Temp.
* Humidity meter / %RH : 10 to 95 %RH.
Humidity/Temp. : -10 to 50 oC, oC/oF.
* Type K thermometer : -50 to 1300 oC, oC/oF.
* Type J thermometer : -50 to 1100 oC, oC/oF.
* Max., Min., data hold, RS-232 interface.