ترانسمیتر سرعت
ترانسمیتر سرعت

ترانسمیتر سرعت

قیمت: ٠ ریال
موضوع: ابزار دقیق و اندازه گیری > سنسورها
تلفن سفارش: 02166097673

اضافه به سبد خرید

 
 

Description:
RPM TRANSMITTER       
Model : TR-RPM1A4      
* Range : 2,000/20,000 RPM.      
* Output : 4 to 20 mA, DC.           
* Power : 90-260 ACV.