رئوستا
رئوستا

رئوستا

قیمت: ٠ ریال
موضوع: محصولات آموزشی و آزمایشگاهی > قطعات آزمایشگاهی
تلفن سفارش: -

اضافه به سبد خرید

ساخت انواع رئوستا با مشخصات درخواستی
لطفا قبل از سفارش سئوالات زیر پاسخ داده شود :
اهم مورد نیاز ؟
حداکثر توان خروجی ؟
مقدار بازه حرکت ؟
نوع حرکت به صورت خطی یا دایره ای ؟
با کاور یا بدون کاور ؟