سیستم تلویزیون
سیستم تلویزیون

سیستم تلویزیون

قیمت: ٠ ریال
موضوع: محصولات آموزشی و آزمایشگاهی > فنی و مهندسی
تلفن سفارش: 02166097685

اضافه به سبد خرید

1. امکان دسترسی به نقاط اساسی برد الکترونیکی تلویزیون جهت رویت به وسیله اسیلوسکوپ
2. امکان ایجاد عیب های رایج به وسیله کلید
3. دارای میز محرک فلز در ترکیب با چوب MDF