محصولات - محصولات آموزشی و آزمایشگاهی - رشته فیزیک - فیزیک مدرن
بررسی اثر هال (نمونه خارجی)
بررسی اثر هال در فلزات مختلف مانند مس و آلومینیوم و تنگستن  به کار می رود


دستگاه بررسی اثر هال
شامل:منیع تغذیه 10 آمپری، مولتی متر بسیار دقیق،تسلامتر لوترون،و دستگاه اثر هال